παρακαταβολάς

παρακαταβολάς
παρακαταβολά̱ς , παρακαταβολή
money deposited in court
fem acc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”